Tematske radionice

Uloge koje nas povezuju, doživljaji koji nas određuju

Ciklus tema:

Ženski svijet

kompas osobnosti, vrijednosti i predrasude, uloge

Žena i roditeljstvo

žene i njihove majke, žene i roditeljstvo, žene i kćeri

Žena i boginje u njoj

četiri božanska arhetipa, opasnosti i savezi

Osobni dar:

Opći uvjeti

Male grupe samosvjesnih žena

Interaktivno, iskustveno učenje u grupi

Networking, grupa podrške

Ukupno trajanje ciklusa 3 teme po 3h

Raspored termina je u najavi edukacija

Gratis 1 h individualnog savjetovanja (on-line)

Mogućnost nastavka individualnog savjetovanja