Edukacije u najavi

Pogledajte najavu budućih radionica i predavanja i pronađite nešto za sebe

Pozitivno misliti i prevladati prepreke

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Za koga?

Kada i gdje?

Vaša voditeljica