Centri procjene

Centri procjene kompetencija, potencijala i karijernih opcija namijenjeni su osobama koje žele bolje upoznati i prezentirati sebe, pripremaju se za novi posao, razmišljaju o promjeni karijere i posla ili jednostavno žele istražiti svoje potencijale.

Sve što hoću to i mogu

Centri procjene kompetencija, potencijala i karijernih opcija namijenjeni su osobama koje žele bolje upoznati i prezentirati sebe, pripremaju se za novi posao, razmišljaju o promjeni karijere i posla ili jednostavno žele istražiti svoje potencijale.

Tko sam ja u društvu?

Različite teme osnaživanja emocionalnih i socijalnih kompetencija kojima se mijenjaju navike, vrijednosti i razmišljanja te usvajaju učinkovitiji obrasci ponašanja.